به یاد بادبادک بی باد و یا که اینهمه دلتنگی

چطور میجنگی؟!!!!!؟

منم همان دو سه روزی یه بار دلتنگی

چطور میجنگی !!!؟

شبیه وسوسه بودم غرور گولم زد

از این زمان خسه بودم شعور گولم زد

شدم اسیر خاطره های یه عمر بد رنگی

تعجبم ز چه رو اینچنین تو میجنگی

هنوز دلتنگی!!!؟؟؟

بیا ، کنار بهارم ، رفیق تابستان

بشین دو سه لقمه بزن، از این غم سنگی

هنوز میجنگی ؟؟؟!؟

چرایمان به چرا شد بدل بزرگ شدیم

رمه رمید از آن روزمان که گرگ شدیم

و حال ، ثانیه به ثانیه شاید سؤال کنم

آهای کهنه مترسک چرا نمیجنگی؟

/ 3 نظر / 13 بازدید